ORGANY SZKOŁY
Organy szkoły
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut szkoły
Zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły
Program Profilaktyki
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Świetlicy
Regulamin dowozu
Regulamin Oddziału Przedszkolnego
Regulamin biblioteki
KADRA
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Administracja i obsługa
OFERTA SZKOŁY
Oddział przedszkolny
Zajęcia pozalekcyjne
ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy szkoły
Plan lekcji
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Logopeda
Pielęgniarka szkolna
 
zajęcia pozalekcyjne


Jeżeli nie zostałeś przeniesiony do odpowiedniej strony to kliknij na poniższy link
zajęcia pozalekcyjne
aby otworzyc plik


Data dodania dokumentu: 2017-10-24
Dodał(a): Kinga Bura