ORGANY SZKOŁY
Organy szkoły
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut szkoły
Zmiany do Statutu szkoły
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Świetlicy
Regulamin dowozu
Regulamin Oddziału Przedszkolnego
Regulamin biblioteki
KADRA
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Administracja i obsługa
OFERTA SZKOŁY
Oddział przedszkolny
Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Organizacje
ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy szkoły
Plan lekcji
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
 
Rejestr zmian
nr ID Tytu Doda Data dodania Modyfikowa Data modyfikacji
31 ORGANY SZKOŁY Leszek Zmyślony 7.01.2011 Leszek Zmyślony 7.01.2011
32 Dyrekcja Leszek Zmyślony 9.01.2011 Kinga Bura 22.02.2017
33 Grono pedagogiczne Leszek Zmyślony 9.01.2011 Leszek Zmyślony 9.01.2011
34 Godziny pracy szkoły Leszek Zmyślony 9.01.2011 Kinga Bura 22.02.2017
36 Biblioteka Leszek Zmyślony 9.01.2011 Kinga Bura 15.09.2014
37 Świetlica Leszek Zmyślony 9.01.2011 Kinga Bura 14.03.2015
38 Pedagog Leszek Zmyślony 9.01.2011 Kinga Bura 28.11.2012
39 Pielęgniarka szkolna Leszek Zmyślony 9.01.2011 Kinga Bura 29.11.2012
40 Logopeda Leszek Zmyślony 9.01.2011 Leszek Zmyślony 10.04.2012
42 Zajęcia dydaktyczne Leszek Zmyślony 9.01.2011
43 Zajęcia korekcyjne Leszek Zmyślony 9.01.2011
44 Zajęcia rozwijające Leszek Zmyślony 9.01.2011
45 Zajęcia pozalekcyjne Leszek Zmyślony 9.01.2011
46 Administracja i obsługa Kinga Bura 22.02.2017
49 Regulamin Rady Rodziców Leszek Zmyślony 18.01.2011
50 Regulamin Rady Pedagogicznej Leszek Zmyślony 19.01.2011
51 Regulamin dowozu Leszek Zmyślony 20.01.2011
53 Plan lekcji Leszek Zmyślony 10.04.2012
54 Plan lekcji Leszek Zmyślony 10.04.2012
118 Próba Kinga Bura 21.11.2012 Kinga Bura 21.11.2012
119 Próba BIP Kinga Bura 21.11.2012
120 plan 2 Kinga Bura 21.11.2012
121 Program Wychowawczy Kinga Bura 1.12.2012
122 Zajęcia pozalekcyjne Kinga Bura 1.12.2012
124 Plan lekcji Kinga Bura 9.12.2012
126 Zajęcia pozalekcyjne Kinga Bura 3.03.2013
128 Plan lekcji Kinga Bura 3.03.2013
136 Zajęcia pozalekcyjne Kinga Bura 1.10.2013
139 Plan lekcji Kinga Bura 23.10.2013
140 Plan lekcji Kinga Bura 23.10.2013
141 Zajęcia pozalekcyjne Kinga Bura 3.03.2014
145 Plan lekcji Kinga Bura 29.09.2014
146 Regulamin Oddziału Przedszkolnego Kinga Bura 18.11.2014
147 Zaj. z art.42 Kinga Bura 9.12.2014
148 Zaj. z art.42 Kinga Bura 9.12.2014
149 Zaj. z art. 42 Kinga Bura 9.12.2014
150 Zajęcia pozalekcyjne Kinga Bura 9.12.2014
151 Plan lekcji Kinga Bura 11.12.2014
155 Regulamin Świetlicy Kinga Bura 18.01.2015
156 Zaj. z art. 42 Kinga Bura 17.03.2015
157 Zajęcia pozalekcyjne Kinga Bura 17.03.2015
158 Kinga Bura 17.03.2015
159 Zajęcia pozalekcyjne Kinga Bura 17.03.2015
160 Plan lekcji Kinga Bura 17.03.2015
161 Kinga Bura 23.03.2015
162 Logopeda Kinga Bura 23.03.2015
167 Kinga Bura 28.09.2015
170 Oddział przedszkolny Kinga Bura 28.09.2015
171 Oddział przedszkolny Kinga Bura 29.09.2015 Kinga Bura 3.03.2016
172 Zaj. z art. 42 KN Kinga Bura 29.09.2015
173 Zajęcia pozalekcyjne Kinga Bura 29.09.2015
174 Plan lekcji Kinga Bura 23.10.2015
175 Plan lekcji Kinga Bura 23.10.2015
176 Kinga Bura 23.10.2015
177 Plan lekcji Kinga Bura 23.10.2015
178 Plan lekcji Kinga Bura 23.10.2015
179 Statut szkoły Kinga Bura 5.11.2015
180 Statut szkoły Kinga Bura 5.11.2015
181 Kinga Bura 5.11.2015
182 Statut szkoły Kinga Bura 5.11.2015
183 Kinga Bura 5.11.2015
184 Kinga Bura 5.11.2015
185 Kinga Bura 5.11.2015
229 Kinga Bura 22.02.2017
230 Grono pedagogiczne Kinga Bura 22.02.2017
231 Grono pedagogiczne Kinga Bura 22.02.2017
232 Statut szkoły Kinga Bura 22.02.2017
233 zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły Kinga Bura 22.02.2017
234 Program Wychowawczy Kinga Bura 22.02.2017
235 Program Profilaktyki Kinga Bura 22.02.2017 Kinga Bura 22.02.2017
236 Kinga Bura 22.02.2017
237 Program Profilaktyki 2016/2017 Kinga Bura 22.02.2017
238 Program Wychowawczy Kinga Bura 22.02.2017
239 program wychowawczy Kinga Bura 22.02.2017
240 regulamin rady pedagogicznej Kinga Bura 22.02.2017
241 regulamin rady rodziców Kinga Bura 22.02.2017
242 regulamin samorządu uczniowskiego Kinga Bura 22.02.2017
243 regulamin świetlicy Kinga Bura 22.02.2017
244 regulamin dowozu Kinga Bura 22.02.2017
245 grono pedagogiczne Kinga Bura 22.02.2017
246 plan lekcji 2016/2017 Kinga Bura 22.02.2017
247 Kinga Bura 23.03.2017
248 Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 Kinga Bura 23.03.2017
249 Kinga Bura 23.03.2017
250 Zajęcia specjalistyczne, zajęcia logopedyczne Kinga Bura 23.03.2017
251 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Kinga Bura 23.03.2017
252 Plan lekcji II okres Kinga Bura 23.03.2017
253 Kinga Bura 12.10.2017
254 Grono pedagogiczne 2017/2018 Kinga Bura 12.10.2017
255 Kinga Bura 12.10.2017
256 Plan lekcji Kinga Bura 12.10.2017
257 Plan lekcji Kinga Bura 12.10.2017
258 zajęcia logopedyczne Kinga Bura 19.10.2017
259 Kinga Bura 19.10.2017
260 oddział przedszkolny Kinga Bura 19.10.2017
261 zajęcia pozalekcyjne Kinga Bura 24.10.2017
262 Kinga Bura 27.03.2018
263 Plan lekcji Kinga Bura 27.03.2018
264 Planlekcji Kinga Bura 27.03.2018
265 Zajęcia specjalistyczne Kinga Bura 27.03.2018
266 Zajęcia rewalidacyjne Kinga Bura 27.03.2018
267 Organizacje Kinga Bura 27.03.2018
268 Grono pedagogiczne Kinga Bura 27.03.2018
269 Statut szkoły Kinga Bura 22.09.2018
270 Statut szkoły Kinga Bura 22.09.2018
271 Statut szkoły Kinga Bura 22.09.2018
272 Statut szkoły Kinga Bura 22.09.2018
273 Zmiany do statutu Kinga Bura 22.09.2018