ORGANY SZKOŁY
Organy szkoły
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut szkoły
Zmiany do Statutu szkoły
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Świetlicy
Regulamin dowozu
Regulamin Oddziału Przedszkolnego
Regulamin biblioteki
KADRA
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Administracja i obsługa
OFERTA SZKOŁY
Oddział przedszkolny
Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Organizacje
ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy szkoły
Plan lekcji
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
 
Administracja i obsługa

Sekretariat szkoły

  • Jolanta Mięka

Pracownicy obsługi:

  • Aleksandra Bajodek
  • Jolanta Bestry
  • Elżbieta Hoffmann
  • Alina Jakubiak
  • Hanna Krawczyk
  • Roman Dubisz

Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-22
Modyfikował(a): Kinga Bura