ORGANY SZKOŁY
Organy szkoły
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut szkoły
Zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły
Program Profilaktyki
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Świetlicy
Regulamin dowozu
Regulamin Oddziału Przedszkolnego
Regulamin biblioteki
KADRA
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Administracja i obsługa
OFERTA SZKOŁY
Oddział przedszkolny
Zajęcia pozalekcyjne
ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy szkoły
Plan lekcji
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Logopeda
Pielęgniarka szkolna
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Grono pedagogiczne 1095 2018-02-25
Godziny pracy szkoły 1084 2018-02-25
Świetlica 1027 2018-02-25
Dyrekcja 1023 2018-02-24
ORGANY SZKOŁY 1010 2018-02-25
Pielęgniarka szkolna 999 2018-02-25
Pedagog 988 2018-02-25
Biblioteka 953 2018-02-25
Administracja i obsługa 917 2018-02-25
Regulamin Rady Pedagogicznej 893 2018-02-25
Regulamin Rady Rodziców 883 2018-02-25
Regulamin dowozu 828 2018-02-25
Logopeda 821 2018-02-25
Statut szkoły 764 2018-02-25
Regulamin biblioteki 738 2018-02-24
Pogram Profilaktyki 725 2018-02-25
Plan Pracy Szkoły 701 2018-02-25
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 697 2018-02-25
Zajęcia pozalekcyjne 688 2018-02-25
Regulamin świetlicy 574 2018-02-25
Regulamin oddziału przedszkolnego 557 2018-02-25
Program Wychowawczy 534 2018-02-25
Plan lekcji 410 2018-02-25
Program Wychowawczy 403 2018-02-25
Zajęcia rozwijające 382 2018-02-25
Zajęcia korekcyjne 348 2018-02-25
Zajęcia dydaktyczne 343 2018-02-25
Plan lekcji 342 2018-02-25
Plan lekcji 335 2018-02-25
Zajęcia pozalekcyjne 330 2018-02-25
Regulamin Oddziału Przedszkolnego 321 2018-02-25
Zajęcia pozalekcyjne 319 2018-02-25
Zajęcia pozalekcyjne 307 2018-02-25
Regulamin dowozu 287 2018-02-25
Plan lekcji 284 2018-02-25
Próba 279 2018-02-25
artykuł 275 2018-02-25
świetlica bip 275 2018-02-25
Zajęcia pozalekcyjne 271 2018-02-25
Świetlica tematyczna2 269 2018-02-25
zajęcia pozalekcyjne 268 2018-02-25
plan 2 258 2018-02-25
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 256 2018-02-25
Próba BIP 256 2018-02-25
regulamin świetlicy bip 255 2018-02-25
Statut szkoły 242 2018-02-25
Statut szkoły 239 2018-02-25
zespoły!!! 238 2018-02-25
regulamin świetlicyy bip 235 2018-02-25
Regulamin Świetlicy 233 2018-02-25
Logopeda 231 2018-02-25
Regulamin biblioteki SP3 230 2018-02-25
Plan lekcji 228 2018-02-25
Program wychowawczybip 225 2018-02-25
Świetlica tematyczna 223 2018-02-25
świetlica tematycznabip 223 2018-02-25
Świetlica tematyczna 220 2018-02-25
Plan lekcji 218 2018-02-25
_brak tytulu_ 218 2018-02-25
Zajęcia pozalekcyjne 202 2018-02-25
Plan lekcji 198 2018-02-25
Zaj. z art. 42 KN 195 2018-02-25
Zajęcia pozalekcyjne 193 2018-02-25
Zajęcia pozalekcyjne 190 2018-02-25
Zaj. z art. 42 188 2018-02-25
Oddział przedszkolny 186 2018-02-25
zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły 183 2018-02-24
Plan lekcji 182 2018-02-25
Zaj. z art. 42 169 2018-02-25
_brak tytulu_ 167 2018-02-25
Plan lekcji 160 2018-02-25
Zaj. z art.42 160 2018-02-25
_brak tytulu_ 153 2018-02-25
Zajęcia pozalekcyjne 152 2018-02-25
Plan lekcji 149 2018-02-25
Zaj. z art.42 144 2018-02-25
grono pedagogiczne 143 2018-02-23
_brak tytulu_ 132 2018-02-25
Plan lekcji II okres 129 2018-02-23
Program Profilaktyki 2016/2017 124 2018-02-24
Oddział przedszkolny 121 2018-02-25
regulamin rady rodziców 119 2018-02-25
regulamin świetlicy 115 2018-02-25
regulamin dowozu 114 2018-02-25
regulamin rady pedagogicznej 113 2018-02-25
program wychowawczy 110 2018-02-25
regulamin samorządu uczniowskiego 105 2018-02-25
Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 96 2018-02-25
_brak tytulu_ 93 2018-02-25
Zajęcia specjalistyczne, zajęcia logopedyczne 91 2018-02-23
_brak tytulu_ 90 2018-02-25
Statut szkoły 88 2018-02-25
_brak tytulu_ 82 2018-02-25
Statut szkoły 81 2018-02-25
Plan lekcji 77 2018-02-25
_brak tytulu_ 76 2018-02-25
plan lekcji 2016/2017 75 2018-02-25
Plan lekcji 70 2018-02-25
Plan lekcji 69 2018-02-25
_brak tytulu_ 66 2018-02-25
Plan lekcji 47 2018-02-24
Grono pedagogiczne 2017/2018 46 2018-02-25
Grono pedagogiczne 44 2018-02-25
_brak tytulu_ 44 2018-02-25
zajęcia pozalekcyjne 43 2018-02-24
Program Wychowawczy 42 2018-02-25
Statut szkoły 42 2018-02-25
_brak tytulu_ 42 2018-02-25
_brak tytulu_ 42 2018-02-25
Program Profilaktyki 41 2018-02-25
Grono pedagogiczne 40 2018-02-25
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 39 2018-02-25
zajęcia logopedyczne 39 2018-02-25
oddział przedszkolny 39 2018-02-24
_brak tytulu_ 38 2018-02-25
Program Wychowawczy 38 2018-02-25
Plan lekcji 21 2018-02-25
_brak tytulu_ 20 2018-02-24
_brak tytulu_ 16 2018-02-24
_brak tytulu_ 14 2018-02-24