ORGANY SZKOŁY
Organy szkoły
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut szkoły
Zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły
Program Profilaktyki
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Świetlicy
Regulamin dowozu
Regulamin Oddziału Przedszkolnego
Regulamin biblioteki
KADRA
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Administracja i obsługa
OFERTA SZKOŁY
Oddział przedszkolny
Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Organizacje
ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy szkoły
Plan lekcji
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Godziny pracy szkoły 1160 2018-08-17
Grono pedagogiczne 1143 2018-08-10
Świetlica 1105 2018-08-17
Dyrekcja 1103 2018-08-17
ORGANY SZKOŁY 1097 2018-08-17
Pielęgniarka szkolna 1080 2018-08-17
Pedagog 1068 2018-08-17
Biblioteka 1048 2018-08-17
Administracja i obsługa 1011 2018-08-16
Regulamin Rady Pedagogicznej 947 2018-08-10
Regulamin Rady Rodziców 936 2018-08-10
Regulamin dowozu 881 2018-08-04
Logopeda 876 2018-08-16
Statut szkoły 817 2018-08-05
Regulamin biblioteki 813 2018-08-17
Pogram Profilaktyki 779 2018-08-04
Plan Pracy Szkoły 754 2018-08-04
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 750 2018-08-04
Zajęcia pozalekcyjne 736 2018-08-04
Statut szkoły 645 2018-08-17
Regulamin świetlicy 626 2018-08-04
Regulamin oddziału przedszkolnego 608 2018-08-04
Program Wychowawczy 588 2018-08-04
Plan lekcji 465 2018-08-11
Program Wychowawczy 455 2018-08-04
Zajęcia rozwijające 431 2018-08-04
Regulamin Oddziału Przedszkolnego 402 2018-08-12
Zajęcia korekcyjne 401 2018-08-04
Zajęcia dydaktyczne 396 2018-08-04
Plan lekcji 394 2018-08-04
Plan lekcji 387 2018-08-04
Zajęcia pozalekcyjne 386 2018-08-04
Zajęcia pozalekcyjne 370 2018-08-04
Zajęcia pozalekcyjne 357 2018-08-17
Regulamin dowozu 338 2018-08-04
Plan lekcji 338 2018-08-14
świetlica bip 329 2018-08-04
Próba 328 2018-08-06
artykuł 328 2018-08-04
zajęcia pozalekcyjne 326 2018-08-17
Zajęcia pozalekcyjne 326 2018-08-04
Świetlica tematyczna2 323 2018-08-04
regulamin świetlicy bip 315 2018-08-14
plan 2 310 2018-08-15
Próba BIP 310 2018-08-04
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 310 2018-08-04
Statut szkoły 294 2018-08-04
Plan lekcji 293 2018-08-15
Regulamin Świetlicy 292 2018-08-10
zespoły!!! 291 2018-08-04
Logopeda 283 2018-08-05
regulamin świetlicyy bip 282 2018-08-04
Regulamin biblioteki SP3 278 2018-08-04
Program wychowawczybip 276 2018-08-04
zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły 276 2018-08-17
Świetlica tematyczna 274 2018-08-04
świetlica tematycznabip 271 2018-08-04
_brak tytulu_ 270 2018-08-04
Świetlica tematyczna 270 2018-08-04
Plan lekcji 268 2018-08-16
Zajęcia pozalekcyjne 251 2018-08-04
Plan lekcji 248 2018-08-04
Zajęcia pozalekcyjne 246 2018-08-16
Zaj. z art. 42 KN 243 2018-08-04
Zajęcia pozalekcyjne 238 2018-08-04
Oddział przedszkolny 236 2018-08-04
Zaj. z art. 42 233 2018-08-04
Plan lekcji 231 2018-08-04
Zaj. z art. 42 215 2018-08-17
_brak tytulu_ 215 2018-08-04
Program Profilaktyki 2016/2017 213 2018-08-17
Zaj. z art.42 208 2018-08-13
regulamin świetlicy 207 2018-08-17
regulamin rady rodziców 206 2018-08-17
Plan lekcji 203 2018-08-16
program wychowawczy 201 2018-08-17
_brak tytulu_ 200 2018-08-04
Zajęcia pozalekcyjne 198 2018-08-04
regulamin dowozu 197 2018-08-17
regulamin rady pedagogicznej 196 2018-08-17
Plan lekcji II okres 193 2018-08-16
grono pedagogiczne 193 2018-08-10
Zaj. z art.42 192 2018-08-11
Plan lekcji 190 2018-08-04
regulamin samorządu uczniowskiego 190 2018-08-17
_brak tytulu_ 175 2018-08-05
Oddział przedszkolny 166 2018-08-04
Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 150 2018-08-02
Zajęcia specjalistyczne, zajęcia logopedyczne 141 2018-08-02
_brak tytulu_ 137 2018-08-04
_brak tytulu_ 137 2018-08-04
Statut szkoły 134 2018-08-04
plan lekcji 2016/2017 132 2018-08-11
Plan lekcji 131 2018-08-17
_brak tytulu_ 130 2018-08-11
oddział przedszkolny 127 2018-08-17
Statut szkoły 127 2018-08-04
_brak tytulu_ 125 2018-08-04
Plan lekcji 122 2018-08-11
Grono pedagogiczne 2017/2018 119 2018-08-17
Plan lekcji 115 2018-08-17
Plan lekcji 112 2018-08-14
zajęcia pozalekcyjne 111 2018-08-17
_brak tytulu_ 107 2018-08-04
zajęcia logopedyczne 104 2018-08-17
_brak tytulu_ 92 2018-08-04
_brak tytulu_ 91 2018-08-10
Grono pedagogiczne 91 2018-08-04
Statut szkoły 91 2018-08-04
Grono pedagogiczne 87 2018-08-04
Program Wychowawczy 86 2018-08-04
_brak tytulu_ 86 2018-08-04
Program Wychowawczy 86 2018-08-03
_brak tytulu_ 84 2018-08-04
Program Profilaktyki 83 2018-08-04
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 79 2018-08-04
_brak tytulu_ 70 2018-08-03
Plan lekcji 68 2018-08-03
_brak tytulu_ 61 2018-08-03
Grono pedagogiczne 60 2018-08-17
Zajęcia specjalistyczne 58 2018-08-10
Zajęcia rewalidacyjne 56 2018-08-10
_brak tytulu_ 56 2018-08-03
Planlekcji 51 2018-08-10
Organizacje 50 2018-08-10
_brak tytulu_ 18 2018-08-03
Plan lekcji 15 2018-08-03