ORGANY SZKOŁY
Organy szkoły
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut szkoły
Zmiany do Statutu szkoły
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Świetlicy
Regulamin dowozu
Regulamin Oddziału Przedszkolnego
Regulamin biblioteki
KADRA
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Administracja i obsługa
OFERTA SZKOŁY
Oddział przedszkolny
Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Organizacje
ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy szkoły
Plan lekcji
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Godziny pracy szkoły 1266 2019-08-25
ORGANY SZKOŁY 1219 2019-08-22
Świetlica 1219 2019-08-22
Pielęgniarka szkolna 1216 2019-08-25
Dyrekcja 1211 2019-08-25
Grono pedagogiczne 1208 2019-08-25
Pedagog 1198 2019-08-25
Biblioteka 1198 2019-08-25
Administracja i obsługa 1120 2019-08-25
Statut szkoły 1104 2019-08-23
Regulamin Rady Pedagogicznej 1022 2019-08-20
Regulamin Rady Rodziców 1015 2019-08-25
Regulamin dowozu 961 2019-08-21
Logopeda 951 2019-08-21
Regulamin biblioteki 932 2019-08-25
Statut szkoły 880 2019-08-25
Pogram Profilaktyki 862 2019-08-20
Plan Pracy Szkoły 828 2019-08-25
Zajęcia pozalekcyjne 826 2019-08-20
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 823 2019-08-22
Regulamin świetlicy 714 2019-08-25
Regulamin oddziału przedszkolnego 674 2019-08-20
Program Wychowawczy 661 2019-08-21
Plan lekcji 586 2019-08-17
Program Wychowawczy 547 2019-08-25
Regulamin Oddziału Przedszkolnego 517 2019-08-24
Zajęcia rozwijające 505 2019-08-21
Plan lekcji 473 2019-08-20
Zajęcia korekcyjne 472 2019-08-19
Zajęcia dydaktyczne 468 2019-08-18
Zajęcia pozalekcyjne 463 2019-08-20
Plan lekcji 461 2019-08-23
Zajęcia pozalekcyjne 444 2019-08-20
Zajęcia pozalekcyjne 440 2019-08-25
Regulamin dowozu 412 2019-08-23
Plan lekcji 409 2019-08-25
świetlica bip 407 2019-08-25
zajęcia pozalekcyjne 400 2019-08-25
Świetlica tematyczna2 397 2019-08-16
regulamin świetlicy bip 393 2019-08-25
Zajęcia pozalekcyjne 393 2019-08-25
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 391 2019-08-18
Plan lekcji 390 2019-08-16
Próba 389 2019-08-20
artykuł 388 2019-08-25
plan 2 387 2019-08-20
Próba BIP 383 2019-08-20
Regulamin Świetlicy 380 2019-08-25
zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły 376 2019-08-19
Statut szkoły 373 2019-08-25
Plan lekcji II okres 368 2019-08-25
zespoły!!! 364 2019-08-24
Zajęcia pozalekcyjne 361 2019-08-25
regulamin świetlicyy bip 359 2019-08-25
Regulamin biblioteki SP3 357 2019-08-25
Świetlica tematyczna 353 2019-08-25
Program wychowawczybip 347 2019-08-25
Plan lekcji 346 2019-08-21
_brak tytulu_ 345 2019-08-22
Świetlica tematyczna 344 2019-08-23
Logopeda 342 2019-08-25
program wychowawczy 340 2019-08-25
regulamin dowozu 340 2019-08-25
Zaj. z art. 42 KN 338 2019-08-25
regulamin rady rodziców 332 2019-08-25
regulamin świetlicy 332 2019-08-25
Oddział przedszkolny 328 2019-08-20
świetlica tematycznabip 327 2019-08-15
regulamin samorządu uczniowskiego 325 2019-08-23
Zajęcia pozalekcyjne 324 2019-08-25
regulamin rady pedagogicznej 320 2019-08-25
Program Profilaktyki 2016/2017 315 2019-08-18
Zajęcia pozalekcyjne 309 2019-08-25
Zaj. z art. 42 304 2019-08-15
Plan lekcji 303 2019-08-25
_brak tytulu_ 303 2019-08-25
Zaj. z art.42 298 2019-08-25
grono pedagogiczne 291 2019-08-21
Plan lekcji 285 2019-08-25
Zaj. z art. 42 281 2019-08-25
Plan lekcji 279 2019-08-16
Zaj. z art.42 278 2019-08-25
_brak tytulu_ 276 2019-08-25
Zajęcia pozalekcyjne 271 2019-08-25
Plan lekcji 264 2019-08-25
_brak tytulu_ 247 2019-08-25
oddział przedszkolny 243 2019-08-25
Oddział przedszkolny 243 2019-08-25
Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 241 2019-08-25
_brak tytulu_ 237 2019-08-25
Zajęcia specjalistyczne, zajęcia logopedyczne 231 2019-08-25
plan lekcji 2016/2017 223 2019-08-25
Zajęcia specjalistyczne 216 2019-08-25
_brak tytulu_ 215 2019-08-25
Grono pedagogiczne 2017/2018 214 2019-08-25
_brak tytulu_ 214 2019-08-19
Grono pedagogiczne 210 2019-08-25
Plan lekcji 205 2019-08-25
Plan lekcji 203 2019-08-25
_brak tytulu_ 200 2019-08-25
Statut szkoły 200 2019-08-25
Plan lekcji 199 2019-08-24
Statut szkoły 197 2019-08-17
zajęcia logopedyczne 194 2019-08-16
zajęcia pozalekcyjne 188 2019-08-21
Statut szkoły 186 2019-08-25
_brak tytulu_ 183 2019-08-18
_brak tytulu_ 180 2019-08-21
Grono pedagogiczne 179 2019-08-19
Plan lekcji 179 2019-08-24
Planlekcji 176 2019-08-24
Organizacje 174 2019-08-25
Zajęcia rewalidacyjne 172 2019-08-23
Program Wychowawczy 166 2019-08-19
_brak tytulu_ 163 2019-08-18
Program Profilaktyki 161 2019-08-21
Grono pedagogiczne 159 2019-08-17
_brak tytulu_ 159 2019-08-18
Program Wychowawczy 154 2019-08-23
_brak tytulu_ 152 2019-08-25
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 150 2019-08-24
_brak tytulu_ 147 2019-08-25
_brak tytulu_ 145 2019-08-15
Plan lekcji 141 2019-08-25
_brak tytulu_ 140 2019-08-25
Statut szkoły 135 2019-08-25
Zmiany do statutu 104 2019-08-23
_brak tytulu_ 95 2019-08-19
Plan lekcji 62 2019-08-15
Statut szkoły 42 2019-08-15
Statut szkoły 40 2019-08-15
Statut szkoły 40 2019-08-15