ORGANY SZKOŁY
Organy szkoły
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut szkoły
Zmiany do Statutu szkoły
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Świetlicy
Regulamin dowozu
Regulamin Oddziału Przedszkolnego
Regulamin biblioteki
KADRA
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Administracja i obsługa
OFERTA SZKOŁY
Oddział przedszkolny
Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Organizacje
ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy szkoły
Plan lekcji
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Godziny pracy szkoły 1173 2018-10-20
Grono pedagogiczne 1154 2018-10-14
Świetlica 1125 2018-10-20
Dyrekcja 1123 2018-10-20
Pielęgniarka szkolna 1121 2018-10-20
ORGANY SZKOŁY 1117 2018-10-20
Biblioteka 1106 2018-10-20
Pedagog 1084 2018-10-17
Administracja i obsługa 1029 2018-10-20
Regulamin Rady Pedagogicznej 957 2018-10-14
Regulamin Rady Rodziców 944 2018-10-06
Regulamin dowozu 891 2018-10-20
Logopeda 885 2018-10-09
Regulamin biblioteki 836 2018-10-20
Statut szkoły 823 2018-10-06
Pogram Profilaktyki 790 2018-10-15
Plan Pracy Szkoły 764 2018-10-05
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 757 2018-10-11
Zajęcia pozalekcyjne 751 2018-10-20
Statut szkoły 685 2018-10-20
Regulamin świetlicy 639 2018-10-20
Regulamin oddziału przedszkolnego 617 2018-10-11
Program Wychowawczy 597 2018-10-10
Plan lekcji 492 2018-10-19
Program Wychowawczy 476 2018-10-20
Zajęcia rozwijające 442 2018-10-20
Regulamin Oddziału Przedszkolnego 434 2018-10-16
Zajęcia dydaktyczne 411 2018-10-14
Zajęcia korekcyjne 411 2018-10-15
Plan lekcji 408 2018-10-20
Plan lekcji 402 2018-10-04
Zajęcia pozalekcyjne 395 2018-10-14
Zajęcia pozalekcyjne 377 2018-10-04
Zajęcia pozalekcyjne 373 2018-10-10
Regulamin dowozu 349 2018-10-11
Plan lekcji 347 2018-10-06
Próba 339 2018-10-04
świetlica bip 338 2018-10-06
zajęcia pozalekcyjne 336 2018-10-11
artykuł 335 2018-10-07
Zajęcia pozalekcyjne 333 2018-10-06
Świetlica tematyczna2 330 2018-10-06
regulamin świetlicy bip 325 2018-10-15
plan 2 324 2018-10-11
Plan lekcji 323 2018-10-11
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 323 2018-10-20
Próba BIP 320 2018-10-06
Regulamin Świetlicy 310 2018-10-11
Statut szkoły 304 2018-10-11
zespoły!!! 300 2018-10-05
zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły 299 2018-10-20
regulamin świetlicyy bip 297 2018-10-06
Logopeda 292 2018-10-14
Regulamin biblioteki SP3 290 2018-10-06
Zajęcia pozalekcyjne 289 2018-10-20
Świetlica tematyczna 289 2018-10-04
Program wychowawczybip 288 2018-10-10
Plan lekcji 286 2018-10-20
Świetlica tematyczna 286 2018-10-05
_brak tytulu_ 281 2018-10-10
świetlica tematycznabip 280 2018-10-10
Zajęcia pozalekcyjne 265 2018-10-20
Zaj. z art. 42 KN 258 2018-10-20
Plan lekcji 257 2018-10-07
Oddział przedszkolny 250 2018-10-20
Zajęcia pozalekcyjne 247 2018-10-06
regulamin dowozu 243 2018-10-20
Zaj. z art. 42 239 2018-10-06
Zaj. z art. 42 238 2018-10-19
Program Profilaktyki 2016/2017 237 2018-10-20
Plan lekcji 236 2018-10-09
regulamin rady rodziców 235 2018-10-20
regulamin świetlicy 231 2018-10-20
_brak tytulu_ 228 2018-10-20
program wychowawczy 228 2018-10-20
Zaj. z art.42 226 2018-10-19
Plan lekcji 222 2018-10-06
regulamin samorządu uczniowskiego 222 2018-10-20
regulamin rady pedagogicznej 219 2018-10-20
Plan lekcji II okres 217 2018-10-20
Zaj. z art.42 210 2018-10-14
grono pedagogiczne 206 2018-10-14
Zajęcia pozalekcyjne 206 2018-10-06
_brak tytulu_ 206 2018-10-06
Plan lekcji 200 2018-10-06
_brak tytulu_ 182 2018-10-06
Oddział przedszkolny 175 2018-10-10
_brak tytulu_ 172 2018-10-09
Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 169 2018-10-09
Zajęcia specjalistyczne, zajęcia logopedyczne 157 2018-10-09
plan lekcji 2016/2017 153 2018-10-18
_brak tytulu_ 152 2018-10-05
_brak tytulu_ 151 2018-10-20
oddział przedszkolny 148 2018-10-20
Statut szkoły 143 2018-10-20
Plan lekcji 141 2018-10-06
Plan lekcji 141 2018-10-11
_brak tytulu_ 140 2018-10-20
Statut szkoły 138 2018-10-06
Grono pedagogiczne 2017/2018 134 2018-10-05
Plan lekcji 128 2018-10-17
Statut szkoły 128 2018-10-20
zajęcia pozalekcyjne 121 2018-10-14
zajęcia logopedyczne 120 2018-10-20
_brak tytulu_ 117 2018-10-05
Plan lekcji 117 2018-10-10
Grono pedagogiczne 110 2018-10-20
Grono pedagogiczne 105 2018-10-19
_brak tytulu_ 102 2018-10-20
_brak tytulu_ 101 2018-10-07
_brak tytulu_ 101 2018-10-14
Grono pedagogiczne 99 2018-10-07
_brak tytulu_ 99 2018-10-20
Program Wychowawczy 98 2018-10-15
Program Wychowawczy 95 2018-10-04
Zajęcia specjalistyczne 93 2018-10-20
Program Profilaktyki 93 2018-10-20
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 88 2018-10-10
Planlekcji 84 2018-10-19
_brak tytulu_ 80 2018-10-15
Plan lekcji 78 2018-10-10
Zajęcia rewalidacyjne 77 2018-10-20
_brak tytulu_ 73 2018-10-20
_brak tytulu_ 69 2018-10-10
Organizacje 69 2018-10-18
_brak tytulu_ 26 2018-10-11
Plan lekcji 22 2018-10-06
Statut szkoły 13 2018-10-12
Zmiany do statutu 12 2018-10-14
Statut szkoły 3 2018-09-29
Statut szkoły 1 2018-09-29
Statut szkoły 1 2018-09-29