ORGANY SZKOŁY
Organy szkoły
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut szkoły
Zmiany do Statutu szkoły
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Świetlicy
Regulamin dowozu
Regulamin Oddziału Przedszkolnego
Regulamin biblioteki
KADRA
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Administracja i obsługa
OFERTA SZKOŁY
Oddział przedszkolny
Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Organizacje
ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy szkoły
Plan lekcji
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Godziny pracy szkoły 1184 2018-12-13
Grono pedagogiczne 1161 2018-12-07
ORGANY SZKOŁY 1142 2018-12-10
Pielęgniarka szkolna 1141 2018-12-13
Dyrekcja 1140 2018-12-13
Świetlica 1139 2018-12-10
Biblioteka 1117 2018-12-13
Pedagog 1095 2018-12-10
Administracja i obsługa 1040 2018-12-11
Regulamin Rady Pedagogicznej 972 2018-12-11
Regulamin Rady Rodziców 952 2018-12-07
Regulamin dowozu 901 2018-12-11
Logopeda 900 2018-12-07
Regulamin biblioteki 858 2018-12-13
Statut szkoły 832 2018-12-07
Pogram Profilaktyki 808 2018-12-08
Zajęcia pozalekcyjne 775 2018-12-07
Plan Pracy Szkoły 773 2018-12-07
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 764 2018-12-07
Statut szkoły 720 2018-12-13
Regulamin świetlicy 655 2018-12-07
Regulamin oddziału przedszkolnego 626 2018-12-07
Program Wychowawczy 611 2018-12-13
Plan lekcji 530 2018-12-07
Program Wychowawczy 489 2018-12-10
Zajęcia rozwijające 452 2018-12-07
Regulamin Oddziału Przedszkolnego 448 2018-12-10
Zajęcia korekcyjne 421 2018-12-08
Zajęcia dydaktyczne 420 2018-12-07
Plan lekcji 417 2018-12-07
Plan lekcji 412 2018-12-11
Zajęcia pozalekcyjne 409 2018-12-07
Zajęcia pozalekcyjne 387 2018-12-07
Zajęcia pozalekcyjne 387 2018-12-07
Regulamin dowozu 359 2018-12-11
Plan lekcji 356 2018-12-07
świetlica bip 348 2018-12-11
zajęcia pozalekcyjne 348 2018-12-13
Próba 346 2018-12-07
artykuł 344 2018-12-07
Świetlica tematyczna2 341 2018-12-11
Zajęcia pozalekcyjne 340 2018-12-07
regulamin świetlicy bip 340 2018-12-13
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 338 2018-12-07
plan 2 334 2018-12-07
Plan lekcji 332 2018-12-13
Próba BIP 328 2018-12-13
Regulamin Świetlicy 322 2018-12-13
Statut szkoły 315 2018-12-11
zespoły!!! 311 2018-12-09
zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły 310 2018-12-13
Zajęcia pozalekcyjne 304 2018-12-13
regulamin świetlicyy bip 304 2018-12-07
Regulamin biblioteki SP3 300 2018-12-13
Logopeda 299 2018-12-07
Program wychowawczybip 297 2018-12-13
Plan lekcji 296 2018-12-10
Świetlica tematyczna 296 2018-12-07
Świetlica tematyczna 295 2018-12-07
_brak tytulu_ 295 2018-12-13
świetlica tematycznabip 293 2018-12-13
Oddział przedszkolny 275 2018-12-07
Zajęcia pozalekcyjne 274 2018-12-13
Zaj. z art. 42 KN 269 2018-12-07
Plan lekcji 266 2018-12-07
Zajęcia pozalekcyjne 258 2018-12-13
regulamin dowozu 258 2018-12-13
Program Profilaktyki 2016/2017 251 2018-12-12
regulamin świetlicy 248 2018-12-13
Zaj. z art. 42 248 2018-12-07
regulamin rady rodziców 247 2018-12-11
Zaj. z art. 42 247 2018-12-07
Plan lekcji 244 2018-12-07
_brak tytulu_ 241 2018-12-07
program wychowawczy 241 2018-12-13
regulamin samorządu uczniowskiego 239 2018-12-11
Zaj. z art.42 238 2018-12-13
Plan lekcji 233 2018-12-07
regulamin rady pedagogicznej 232 2018-12-13
Plan lekcji II okres 228 2018-12-07
Zaj. z art.42 225 2018-12-08
grono pedagogiczne 220 2018-12-11
_brak tytulu_ 217 2018-12-09
Zajęcia pozalekcyjne 217 2018-12-13
Plan lekcji 209 2018-12-12
_brak tytulu_ 195 2018-12-13
Oddział przedszkolny 188 2018-12-07
_brak tytulu_ 186 2018-12-07
Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 178 2018-12-08
Zajęcia specjalistyczne, zajęcia logopedyczne 168 2018-12-13
oddział przedszkolny 164 2018-12-13
_brak tytulu_ 163 2018-12-13
plan lekcji 2016/2017 162 2018-12-13
_brak tytulu_ 162 2018-12-13
Plan lekcji 152 2018-12-13
Plan lekcji 152 2018-12-09
Statut szkoły 152 2018-12-07
Grono pedagogiczne 2017/2018 150 2018-12-11
Statut szkoły 149 2018-12-13
_brak tytulu_ 149 2018-12-10
Statut szkoły 142 2018-12-10
Plan lekcji 140 2018-12-11
zajęcia pozalekcyjne 134 2018-12-11
zajęcia logopedyczne 134 2018-12-11
Plan lekcji 131 2018-12-07
_brak tytulu_ 128 2018-12-13
Grono pedagogiczne 127 2018-12-12
_brak tytulu_ 124 2018-12-07
Grono pedagogiczne 122 2018-12-10
Zajęcia specjalistyczne 119 2018-12-12
Program Wychowawczy 116 2018-12-13
_brak tytulu_ 110 2018-12-07
_brak tytulu_ 109 2018-12-07
_brak tytulu_ 108 2018-12-07
Grono pedagogiczne 106 2018-12-07
Program Profilaktyki 105 2018-12-07
Program Wychowawczy 104 2018-12-07
Planlekcji 99 2018-12-12
_brak tytulu_ 99 2018-12-07
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 99 2018-12-13
_brak tytulu_ 92 2018-12-10
Zajęcia rewalidacyjne 92 2018-12-12
Organizacje 89 2018-12-12
Plan lekcji 89 2018-12-13
_brak tytulu_ 81 2018-12-07
_brak tytulu_ 36 2018-12-07
Plan lekcji 29 2018-12-07
Statut szkoły 27 2018-12-12
Zmiany do statutu 25 2018-12-12
Statut szkoły 9 2018-12-06
Statut szkoły 7 2018-12-06
Statut szkoły 7 2018-12-06