ORGANY SZKOŁY
Organy szkoły
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut szkoły
Zmiany do Statutu szkoły
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Świetlicy
Regulamin dowozu
Regulamin Oddziału Przedszkolnego
Regulamin biblioteki
KADRA
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Administracja i obsługa
OFERTA SZKOŁY
Oddział przedszkolny
Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Organizacje
ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy szkoły
Plan lekcji
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Godziny pracy szkoły 1238 2019-05-27
ORGANY SZKOŁY 1192 2019-05-27
Grono pedagogiczne 1188 2019-05-18
Świetlica 1188 2019-05-25
Pielęgniarka szkolna 1188 2019-05-27
Dyrekcja 1183 2019-05-27
Biblioteka 1170 2019-05-27
Pedagog 1166 2019-05-27
Administracja i obsługa 1093 2019-05-27
Statut szkoły 1038 2019-05-26
Regulamin Rady Pedagogicznej 1005 2019-05-26
Regulamin Rady Rodziców 992 2019-05-22
Regulamin dowozu 935 2019-05-20
Logopeda 933 2019-05-27
Regulamin biblioteki 902 2019-05-27
Statut szkoły 856 2019-05-25
Pogram Profilaktyki 845 2019-05-25
Plan Pracy Szkoły 808 2019-05-21
Zajęcia pozalekcyjne 805 2019-05-26
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 799 2019-05-18
Regulamin świetlicy 691 2019-05-24
Regulamin oddziału przedszkolnego 652 2019-05-11
Program Wychowawczy 642 2019-05-18
Plan lekcji 565 2019-05-27
Program Wychowawczy 527 2019-05-24
Regulamin Oddziału Przedszkolnego 490 2019-05-25
Zajęcia rozwijające 486 2019-05-27
Zajęcia korekcyjne 455 2019-05-27
Plan lekcji 451 2019-05-25
Zajęcia dydaktyczne 446 2019-05-27
Zajęcia pozalekcyjne 442 2019-05-26
Plan lekcji 442 2019-05-09
Zajęcia pozalekcyjne 423 2019-05-23
Zajęcia pozalekcyjne 418 2019-05-10
świetlica bip 389 2019-05-21
Regulamin dowozu 388 2019-05-19
Plan lekcji 387 2019-05-21
Świetlica tematyczna2 380 2019-05-27
zajęcia pozalekcyjne 379 2019-05-18
regulamin świetlicy bip 374 2019-05-13
Zajęcia pozalekcyjne 374 2019-05-20
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 371 2019-05-27
plan 2 370 2019-05-22
Plan lekcji 370 2019-05-27
Próba 369 2019-04-16
artykuł 366 2019-04-16
Próba BIP 361 2019-05-22
Regulamin Świetlicy 356 2019-05-19
zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły 352 2019-05-25
Statut szkoły 347 2019-05-19
zespoły!!! 346 2019-05-27
regulamin świetlicyy bip 342 2019-05-23
Zajęcia pozalekcyjne 340 2019-05-25
Świetlica tematyczna 335 2019-05-27
Regulamin biblioteki SP3 334 2019-05-25
Plan lekcji II okres 331 2019-05-27
Plan lekcji 329 2019-05-17
Świetlica tematyczna 329 2019-05-27
Program wychowawczybip 328 2019-05-27
_brak tytulu_ 324 2019-05-27
Logopeda 321 2019-04-16
świetlica tematycznabip 316 2019-05-27
regulamin dowozu 312 2019-05-27
Oddział przedszkolny 310 2019-05-26
program wychowawczy 307 2019-05-27
Zajęcia pozalekcyjne 307 2019-05-27
regulamin świetlicy 302 2019-05-27
Zaj. z art. 42 KN 300 2019-05-27
regulamin rady rodziców 300 2019-05-27
regulamin samorządu uczniowskiego 294 2019-05-20
Program Profilaktyki 2016/2017 292 2019-05-14
Zajęcia pozalekcyjne 291 2019-05-23
regulamin rady pedagogicznej 290 2019-05-27
Plan lekcji 289 2019-04-16
Zaj. z art. 42 285 2019-05-27
_brak tytulu_ 280 2019-05-25
Zaj. z art.42 275 2019-05-23
Plan lekcji 268 2019-05-26
Zaj. z art. 42 268 2019-04-16
Plan lekcji 267 2019-04-30
grono pedagogiczne 265 2019-05-20
Zaj. z art.42 259 2019-05-25
_brak tytulu_ 253 2019-05-20
Zajęcia pozalekcyjne 247 2019-05-20
Plan lekcji 241 2019-05-24
_brak tytulu_ 229 2019-05-25
Oddział przedszkolny 222 2019-05-17
_brak tytulu_ 221 2019-05-26
Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 218 2019-05-21
oddział przedszkolny 217 2019-05-27
Zajęcia specjalistyczne, zajęcia logopedyczne 211 2019-05-23
plan lekcji 2016/2017 200 2019-05-21
_brak tytulu_ 198 2019-05-27
_brak tytulu_ 198 2019-05-27
Grono pedagogiczne 2017/2018 192 2019-05-22
Plan lekcji 185 2019-05-19
Grono pedagogiczne 181 2019-05-27
Statut szkoły 180 2019-05-27
_brak tytulu_ 180 2019-05-17
Plan lekcji 179 2019-05-20
Statut szkoły 179 2019-05-26
Plan lekcji 178 2019-05-20
Zajęcia specjalistyczne 177 2019-05-27
zajęcia logopedyczne 174 2019-05-22
Statut szkoły 172 2019-04-16
zajęcia pozalekcyjne 168 2019-05-20
_brak tytulu_ 162 2019-05-27
Grono pedagogiczne 160 2019-05-27
_brak tytulu_ 159 2019-05-27
Plan lekcji 158 2019-05-20
Program Wychowawczy 151 2019-05-27
Planlekcji 150 2019-05-26
_brak tytulu_ 147 2019-05-27
_brak tytulu_ 143 2019-05-27
Grono pedagogiczne 143 2019-05-27
Organizacje 142 2019-05-27
Program Profilaktyki 141 2019-05-27
Zajęcia rewalidacyjne 140 2019-05-25
_brak tytulu_ 134 2019-05-27
Program Wychowawczy 134 2019-05-27
_brak tytulu_ 133 2019-05-25
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 128 2019-05-27
_brak tytulu_ 124 2019-05-18
Plan lekcji 121 2019-05-18
_brak tytulu_ 114 2019-05-22
Statut szkoły 101 2019-05-27
Zmiany do statutu 74 2019-05-26
_brak tytulu_ 73 2019-05-22
Plan lekcji 51 2019-05-27
Statut szkoły 31 2019-05-27
Statut szkoły 29 2019-05-27
Statut szkoły 29 2019-05-27