ORGANY SZKOŁY
Organy szkoły
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut szkoły
Zmiany do Statutu szkoły
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Świetlicy
Regulamin dowozu
Regulamin Oddziału Przedszkolnego
Regulamin biblioteki
KADRA
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Administracja i obsługa
OFERTA SZKOŁY
Oddział przedszkolny
Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Organizacje
ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy szkoły
Plan lekcji
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Godziny pracy szkoły 1210 2019-02-19
Grono pedagogiczne 1175 2019-02-06
ORGANY SZKOŁY 1168 2019-02-14
Pielęgniarka szkolna 1168 2019-02-19
Świetlica 1165 2019-02-15
Dyrekcja 1161 2019-02-19
Biblioteka 1144 2019-02-19
Pedagog 1122 2019-02-17
Administracja i obsługa 1068 2019-02-14
Regulamin Rady Pedagogicznej 989 2019-02-06
Regulamin Rady Rodziców 973 2019-02-17
Statut szkoły 967 2019-02-19
Regulamin dowozu 919 2019-02-12
Logopeda 917 2019-02-06
Regulamin biblioteki 881 2019-02-19
Statut szkoły 844 2019-02-06
Pogram Profilaktyki 827 2019-02-06
Plan Pracy Szkoły 793 2019-02-17
Zajęcia pozalekcyjne 792 2019-02-18
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 784 2019-02-16
Regulamin świetlicy 673 2019-02-15
Regulamin oddziału przedszkolnego 639 2019-02-06
Program Wychowawczy 628 2019-02-08
Plan lekcji 547 2019-02-13
Program Wychowawczy 508 2019-02-15
Regulamin Oddziału Przedszkolnego 471 2019-02-14
Zajęcia rozwijające 471 2019-02-06
Zajęcia korekcyjne 438 2019-02-06
Plan lekcji 434 2019-02-11
Zajęcia dydaktyczne 433 2019-02-06
Plan lekcji 430 2019-02-16
Zajęcia pozalekcyjne 428 2019-02-13
Zajęcia pozalekcyjne 406 2019-02-16
Zajęcia pozalekcyjne 404 2019-02-06
Regulamin dowozu 374 2019-02-06
Plan lekcji 372 2019-02-06
świetlica bip 369 2019-02-16
zajęcia pozalekcyjne 365 2019-02-16
Świetlica tematyczna2 363 2019-02-17
Próba 362 2019-02-06
regulamin świetlicy bip 360 2019-02-14
artykuł 358 2019-02-06
Zajęcia pozalekcyjne 358 2019-02-06
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 355 2019-02-15
plan 2 355 2019-02-19
Plan lekcji 351 2019-02-19
Próba BIP 345 2019-02-19
Regulamin Świetlicy 339 2019-02-06
Statut szkoły 333 2019-02-06
zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły 332 2019-02-19
zespoły!!! 328 2019-02-16
regulamin świetlicyy bip 325 2019-02-18
Zajęcia pozalekcyjne 322 2019-02-12
Świetlica tematyczna 316 2019-02-18
Plan lekcji 315 2019-02-18
Regulamin biblioteki SP3 315 2019-02-06
Program wychowawczybip 314 2019-02-06
Logopeda 313 2019-02-06
Świetlica tematyczna 312 2019-02-06
_brak tytulu_ 311 2019-02-08
świetlica tematycznabip 307 2019-02-06
Oddział przedszkolny 292 2019-02-18
Zajęcia pozalekcyjne 291 2019-02-11
regulamin dowozu 286 2019-02-19
Zaj. z art. 42 KN 286 2019-02-06
Plan lekcji 280 2019-02-06
regulamin świetlicy 275 2019-02-19
Program Profilaktyki 2016/2017 275 2019-02-17
Zajęcia pozalekcyjne 274 2019-02-06
program wychowawczy 272 2019-02-19
regulamin rady rodziców 272 2019-02-17
Zaj. z art. 42 267 2019-02-12
regulamin samorządu uczniowskiego 267 2019-02-17
regulamin rady pedagogicznej 262 2019-02-19
_brak tytulu_ 261 2019-02-13
Zaj. z art. 42 260 2019-02-06
Zaj. z art.42 258 2019-02-13
Plan lekcji 258 2019-02-06
Plan lekcji 252 2019-02-18
Plan lekcji II okres 248 2019-02-06
grono pedagogiczne 241 2019-02-18
Zaj. z art.42 241 2019-02-06
_brak tytulu_ 238 2019-02-13
Zajęcia pozalekcyjne 233 2019-02-06
Plan lekcji 225 2019-02-08
_brak tytulu_ 213 2019-02-08
Oddział przedszkolny 207 2019-02-16
_brak tytulu_ 204 2019-02-06
Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 197 2019-02-16
oddział przedszkolny 190 2019-02-19
Zajęcia specjalistyczne, zajęcia logopedyczne 189 2019-02-17
_brak tytulu_ 181 2019-02-15
_brak tytulu_ 181 2019-02-11
plan lekcji 2016/2017 180 2019-02-17
Plan lekcji 171 2019-02-09
Grono pedagogiczne 2017/2018 170 2019-02-18
Plan lekcji 167 2019-02-16
_brak tytulu_ 166 2019-02-06
Statut szkoły 165 2019-02-06
Statut szkoły 163 2019-02-06
Plan lekcji 161 2019-02-17
Statut szkoły 161 2019-02-14
Grono pedagogiczne 155 2019-02-19
zajęcia logopedyczne 152 2019-02-17
zajęcia pozalekcyjne 151 2019-02-18
Plan lekcji 147 2019-02-06
Zajęcia specjalistyczne 146 2019-02-19
_brak tytulu_ 146 2019-02-16
Grono pedagogiczne 142 2019-02-06
_brak tytulu_ 140 2019-02-11
Program Wychowawczy 134 2019-02-13
_brak tytulu_ 129 2019-02-15
_brak tytulu_ 127 2019-02-10
Planlekcji 126 2019-02-14
Program Profilaktyki 124 2019-02-06
Grono pedagogiczne 123 2019-02-09
_brak tytulu_ 122 2019-02-06
Program Wychowawczy 120 2019-02-06
_brak tytulu_ 118 2019-02-14
Organizacje 116 2019-02-19
Zajęcia rewalidacyjne 116 2019-02-18
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 113 2019-02-06
_brak tytulu_ 110 2019-02-06
Plan lekcji 106 2019-02-08
_brak tytulu_ 97 2019-02-06
_brak tytulu_ 56 2019-02-15
Statut szkoły 55 2019-02-14
Zmiany do statutu 49 2019-02-14
Plan lekcji 42 2019-02-06
Statut szkoły 22 2019-02-06
Statut szkoły 20 2019-02-06
Statut szkoły 20 2019-02-06