ORGANY SZKOŁY
Organy szkoły
DOKUMENTY SZKOŁY
Statut szkoły
Zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły
Program Profilaktyki
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Świetlicy
Regulamin dowozu
Regulamin Oddziału Przedszkolnego
Regulamin biblioteki
KADRA
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Administracja i obsługa
OFERTA SZKOŁY
Oddział przedszkolny
Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Organizacje
ORGANIZACJA PRACY
Godziny pracy szkoły
Plan lekcji
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Godziny pracy szkoły 1139 2018-05-26
Grono pedagogiczne 1134 2018-05-16
Świetlica 1081 2018-05-26
Dyrekcja 1079 2018-05-26
ORGANY SZKOŁY 1073 2018-05-26
Pielęgniarka szkolna 1053 2018-05-26
Pedagog 1042 2018-05-26
Biblioteka 1008 2018-05-26
Administracja i obsługa 974 2018-05-26
Regulamin Rady Pedagogicznej 931 2018-05-16
Regulamin Rady Rodziców 921 2018-05-16
Regulamin dowozu 870 2018-05-26
Logopeda 861 2018-05-17
Statut szkoły 804 2018-05-26
Regulamin biblioteki 794 2018-05-26
Pogram Profilaktyki 768 2018-05-17
Plan Pracy Szkoły 743 2018-05-22
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 739 2018-05-17
Zajęcia pozalekcyjne 727 2018-05-16
Regulamin świetlicy 614 2018-05-17
Regulamin oddziału przedszkolnego 596 2018-05-16
Program Wychowawczy 575 2018-05-17
Plan lekcji 451 2018-05-22
Program Wychowawczy 444 2018-05-17
Zajęcia rozwijające 422 2018-05-16
Zajęcia korekcyjne 390 2018-05-22
Zajęcia dydaktyczne 384 2018-05-17
Plan lekcji 382 2018-05-17
Regulamin Oddziału Przedszkolnego 377 2018-05-26
Plan lekcji 373 2018-05-16
Zajęcia pozalekcyjne 370 2018-05-16
Statut szkoły 363 2018-05-26
Zajęcia pozalekcyjne 361 2018-05-26
Zajęcia pozalekcyjne 347 2018-05-26
Regulamin dowozu 327 2018-05-17
Plan lekcji 325 2018-05-17
Próba 317 2018-05-26
Zajęcia pozalekcyjne 314 2018-05-22
świetlica bip 314 2018-05-16
artykuł 313 2018-05-16
zajęcia pozalekcyjne 310 2018-05-17
Świetlica tematyczna2 309 2018-05-16
regulamin świetlicy bip 298 2018-05-26
plan 2 298 2018-05-26
Próba BIP 298 2018-05-22
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 297 2018-05-17
Statut szkoły 281 2018-05-16
zespoły!!! 279 2018-05-22
Regulamin Świetlicy 275 2018-05-22
regulamin świetlicyy bip 273 2018-05-26
Regulamin biblioteki SP3 268 2018-05-16
Logopeda 268 2018-05-16
Plan lekcji 265 2018-05-16
Program wychowawczybip 263 2018-05-22
świetlica tematycznabip 261 2018-05-26
Świetlica tematyczna 260 2018-05-17
Świetlica tematyczna 259 2018-05-17
_brak tytulu_ 257 2018-05-17
Plan lekcji 255 2018-05-26
zmiana I 2016/2017 do statutu szkoły 250 2018-05-26
Zajęcia pozalekcyjne 237 2018-05-16
Plan lekcji 234 2018-05-16
Zajęcia pozalekcyjne 232 2018-05-26
Zaj. z art. 42 KN 231 2018-05-16
Zajęcia pozalekcyjne 227 2018-05-26
Zaj. z art. 42 225 2018-05-22
Oddział przedszkolny 223 2018-05-26
Plan lekcji 218 2018-05-17
Zaj. z art. 42 203 2018-05-16
_brak tytulu_ 201 2018-05-16
Plan lekcji 194 2018-05-16
Zaj. z art.42 194 2018-05-22
Program Profilaktyki 2016/2017 188 2018-05-26
_brak tytulu_ 185 2018-05-16
Zajęcia pozalekcyjne 184 2018-05-16
grono pedagogiczne 183 2018-05-26
Plan lekcji 181 2018-05-26
regulamin rady rodziców 181 2018-05-26
regulamin świetlicy 178 2018-05-26
Zaj. z art.42 178 2018-05-22
regulamin rady pedagogicznej 175 2018-05-26
regulamin dowozu 175 2018-05-26
Plan lekcji II okres 172 2018-05-24
program wychowawczy 171 2018-05-26
regulamin samorządu uczniowskiego 168 2018-05-26
_brak tytulu_ 165 2018-05-26
Oddział przedszkolny 154 2018-05-17
Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 136 2018-05-17
Zajęcia specjalistyczne, zajęcia logopedyczne 130 2018-05-26
_brak tytulu_ 124 2018-05-16
_brak tytulu_ 124 2018-05-16
Statut szkoły 118 2018-05-16
_brak tytulu_ 114 2018-05-16
plan lekcji 2016/2017 112 2018-05-17
Statut szkoły 112 2018-05-16
Plan lekcji 112 2018-05-17
_brak tytulu_ 109 2018-05-17
Grono pedagogiczne 2017/2018 105 2018-05-26
Plan lekcji 103 2018-05-22
Plan lekcji 101 2018-05-26
oddział przedszkolny 100 2018-05-26
_brak tytulu_ 98 2018-05-16
Plan lekcji 96 2018-05-11
zajęcia pozalekcyjne 96 2018-05-11
zajęcia logopedyczne 88 2018-05-26
_brak tytulu_ 79 2018-05-22
Statut szkoły 78 2018-05-22
Grono pedagogiczne 77 2018-05-16
Program Wychowawczy 75 2018-05-22
_brak tytulu_ 75 2018-05-16
Program Profilaktyki 74 2018-05-16
_brak tytulu_ 74 2018-05-17
_brak tytulu_ 74 2018-05-16
Program Wychowawczy 72 2018-05-17
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 72 2018-05-16
Grono pedagogiczne 71 2018-05-16
Plan lekcji 55 2018-05-17
_brak tytulu_ 54 2018-05-15
_brak tytulu_ 47 2018-05-15
_brak tytulu_ 46 2018-05-26
Zajęcia rewalidacyjne 29 2018-05-26
Zajęcia specjalistyczne 29 2018-05-10
Organizacje 26 2018-05-22
Planlekcji 25 2018-05-26
Grono pedagogiczne 25 2018-05-22
_brak tytulu_ 11 2018-05-15
Plan lekcji 9 2018-05-15